علم الاکتناة العربي الإسلامي

زبان : عربی

ناشر : مرکز الملک فيصل للبحوث و الدراسات الإسلامية

سایر نویسندگان : نويسنده:سامرایی، قاسم

تعداد صفحات : 562 ص.

موضوعات مرتبط : کاغذ سازی و تجارت کاغذ - کشورهای عربی - تاریخ - کتاب - کشورهای عربی - تاریخ

کتاب "علم الاکتناة العربي الإسلامي" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان