جمهرة أشعار العرب

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : محقق:فاعور، علی حسن - نويسنده:قرشی، محمد بن ابی‌خطاب

تعداد صفحات : 464 ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - پیش از اسلام - مجموعه‏ها - شعر عربی - قرن 1ق. - مجموعه‏ها - شعر عربی - قرن 2ق. - مجموعه‏ها

کتاب "جمهرة أشعار العرب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان