سیر الملوک

زبان : عربی

ناشر : دار المناهل

سایر نویسندگان : نويسنده:نظام الملک، حسن بن علی - مترجم:بکار، یوسف

تعداد صفحات : 320ص.

موضوعات مرتبط : پادشاهی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 5ق. - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "سیر الملوک" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان