مجمع الاحکام

زبان : فارسی

ناشر : طهوری

سایر نویسندگان : مقدمه نویس و مصحح:حصوری، علی - نويسنده:مسعودی بخاری، محمد بن مسعود

تعداد صفحات : [164]ص.

موضوعات مرتبط : اختر گویی - متون قدیمی تا قرن ۱۴ - نجوم اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - نجوم باستانی

کتاب "مجمع الاحکام" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان