سیاحت نامه ابراهیم بیگ

زبان : فارسی

ناشر : آگاه

سایر نویسندگان : محقق:سپانلو، محمد علی - نويسنده:مراغه‌ای، زین‌العابدین

تعداد صفحات : 3ج. در یک مجلد (775ص.)

موضوعات مرتبط : ایران - اوضاع اجتماعی - قرن 14 - ایران - سیر و سیاحت - قرن 14 - سفر نامه‎ها - نثر فارسی - قرن 14

کتاب "سیاحت نامه ابراهیم بیگ" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان