تشحیذ الأذهان بسیرة بلاد العرب و السودان

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الأسرة

سایر نویسندگان : نويسنده:تونسی، محمد بن عمر - محقق:مسعد، مصطفی محمد - محقق:عساکر، خلیل محمود - مصحح:زیاده، محمد مصطفی

تعداد صفحات : [482]ص.

موضوعات مرتبط :

کتاب "تشحیذ الأذهان بسیرة بلاد العرب و السودان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان