تاریخ سجستان/ تعریب

زبان : فارسی

ناشر : المجلس الأعلی للثقافة

سایر نویسندگان : نويسنده:مؤلف ناشناخته (قرن 5 ق) - تعريب:علی، محمود عبدالکریم

تعداد صفحات : 349ص.

موضوعات مرتبط : سیستان - تاریخ - نثر فارسی - قرن 5ق. - ترجمه شده به عربی

کتاب "تاریخ سجستان/ تعریب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان