الباب الحادي عشر

زبان : عربی

ناشر : آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات

سایر نویسندگان : نويسنده:علامه حلی، حسن بن یوسف - شارح:فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله - شارح:جرجانی، ابوالفتح بن مخدوم - محقق:محقق، مهدی

تعداد صفحات : پانزده، 292ص.

موضوعات مرتبط : علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق. الباب الحادی عشر - نقد و تفسیر - کلام شیعه امامیه - قرن 8ق.

کتاب "الباب الحادي عشر" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه دروس حوزوی

۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی

متن کامل ۲۳۰ عنوان در ۷۸۵ جلد كتاب از دروس حوزوی، به زبان عربی و فارسی، مشتمل بر موضوعات: ادبیات عربی، فقه، اصول ففه، فلسفه، منطق و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان

کتابخانه کلام اسلامی 1.2

کتابخانه ای با بیش از 1000 جلد از آثار کلامی

متن کامل 660 عنوان کتاب، افزون بر 1000 جلد از آثار کلامی، طیّ موضوعات و مباحث: کلام عام، الهیات، نبوت، امامت، اهل البیت (علیهم السلام)، معاد، تاریخ کلام، روایات کلامی و ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان

درختواره کلام اسلامی

مباحث کلامی بر اساس ساختار علم کلام به صورت نمودار درختی

عرضه مباحث کلامی بر اساس ساختار علم کلام و به صورت نمودار درختی، مشتمل بر شاخه‌ های: مبادی علم کلام، امور عامه، جواهر، اعراض، توحید، نبوت، امامت، عدل، معاد، فِرَق و مذاهب، در موضوعات گوناگون ...

تخفیف  5 %  20,000    19,000 تومان