شرح مقامات الحريري

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : مصحح:شمس‌الدین، ابراهیم - نويسنده:شریشی، احمد بن عبد المومن

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : حریری، قاسم بن علی، 446 - 516ق. المقامات - نقد و تفسیر - نثر عربی - قرن 5 ق. - تاریخ و نقد

کتاب "شرح مقامات الحريري" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان