آگاهی و گواهی

زبان : فارسی

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)

سایر نویسندگان : نويسنده:صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم - مترجم و شارح:حائری یزدی، مهدی

تعداد صفحات : شانزده، 111ص.

موضوعات مرتبط : تصدیق (منطق) - تصور (فلسفه) - شناخت (فلسفه اسلامی) - فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "آگاهی و گواهی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

مجموعه آثار ملاصدرا

آثار صدرالدین محمد بن قوام شیرازی (صدرالمتالهین)

متن كامل 26 عنوان كتاب در 68 جلد از آثار صدر المتألهین، محمد‌ بن‌ ابراهیم قوام شیرازی، معروف به ملاصدرا، و دیگر آثار مرتبط، به زبان عربی و فارسی، در موضوعات: اسلام، الهیات، معاد، تفسیر فلسفی و عرفانی، فلسفه اسلامی و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان