طبیعیات

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:ارسطو - مترجم:فرشاد، مهدی

تعداد صفحات : 300ص.

موضوعات مرتبط : علوم قدیم - فیزیک - متون قدیمی تا قرن 14