التمییز

زبان : عربی

ناشر : دار الشروق للنشر و التوزيع

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن معن، حسین بن فخرالدین - محقق:سواریه، نوفان حمود - محقق:بخیت، محمد عدنان - گردآورنده:مؤسسة التراث الدرزي

تعداد صفحات : 556ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق عرفانی

کتاب "التمییز" در نرم‌افزار های کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان

اخلاق اسلامی

كتابخانه اخلاق اسلامی

متن كامل 343 عنوان كتاب در 597 جلد، در موضوعات: آداب، حقوق، فضایل اخلاقی و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان