بیان التنزیل

زبان : فارسی

ناشر : انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

سایر نویسندگان : نويسنده:نسفی، عزیزالدین بن محمد - شارح:میرباقری فرد، علی اصغر

تعداد صفحات : بیست و سه، 323، 18ص.

موضوعات مرتبط : انسان (عرفان) - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - نسفی، عزیز الدین بن محمد، قرن 7ق. - نقد و تفسیر

کتاب "بیان التنزیل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان