الشیخ الکبر محی الدین ابن العربی (  ترجمه حیاته من کلامه )

زبان : عربی

ناشر : دار الکاتب العربي

سایر نویسندگان : نويسنده:غراب، محمود محمود

تعداد صفحات : 319ص.

موضوعات مرتبط : ابن عربی، محمد بن علی، 560 - 638ق. - سرگذشت نامه - عارفان - سرگذشت نامه

کتاب "الشیخ الکبر محی الدین ابن العربی ( ترجمه حیاته من کلامه )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان