زبده الحقایق

زبان : فارسی

ناشر : طهوری

سایر نویسندگان : نويسنده:نسفی، عزیزالدین بن محمد - تصحيح و تنظيم:ناصری، حق وردی

تعداد صفحات : 140ص.

موضوعات مرتبط : تصوف - متون قدیمی تا قرن 14 - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "زبده الحقایق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان