ترجمان الاشواق ( ترجمه و شرح )

زبان : فارسی

ناشر : روزنه

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن‌عربی، محمد بن علی - مقدمهنويس:لینگز، مارتین - محقق:نیکلسون، رینولد الین - مترجم:سعیدی، گل بابا

تعداد صفحات : 237ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 7ق. - ترجمه شده به فارسی - شعر عرفانی عربی - قرن 7ق.

کتاب "ترجمان الاشواق ( ترجمه و شرح )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان