شرح دیوان الحلاج

زبان : عربی

ناشر : الجمل

سایر نویسندگان : نويسنده:شیبی، کامل مصطفی

تعداد صفحات : 574ص.

موضوعات مرتبط : حلاج، حسین بن منصور، 234 - 309ق. دیوان - نقد و تفسیر - شعر عربی - قرن3ق. - شعر عرفانی - قرن 3ق. - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "شرح دیوان الحلاج" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان