دیوان الحقایق و مجموع الرقایق

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:نابلسی، عبدالغنی بن اسماعیل - تصحيح و تنظيم:زناتی، محمد عبد الخالق

تعداد صفحات : [648]ص.

موضوعات مرتبط : شعر عربی - قرن 12ق. - شعر عرفانی - شعر عرفانی - قرن 12ق.

کتاب "دیوان الحقایق و مجموع الرقایق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان