منطق الطیر ( معرب )

زبان : عربی

ناشر : الهیئة المصریة العامة للکتاب

سایر نویسندگان : نويسنده:عطار، محمد بن ابراهیم - مترجم:جمعه، بدیع محمد

تعداد صفحات : 463ص.

موضوعات مرتبط : عطار، محمد بن ابراهیم ، 537؟ - 627؟ق. منطق الطیر - نقد و تفسیر

کتاب "منطق الطیر ( معرب )" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان