مرقع نی نامه جامی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز نشر دانشگاهی

سایر نویسندگان : تصحيح و تنظيم:جامی، عبد الرحمن بن احمد - تصحيح و تنظيم:بختیار، محمد مظفر

تعداد صفحات : بدون شماره گذاری

موضوعات مرتبط : خوش نویسی - شعر فارسی - قرن 9ق.

کتاب "مرقع نی نامه جامی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان