مرآت المعانی

زبان : فارسی

ناشر : حقيقت

سایر نویسندگان : مصحح:پورجوادی، نصرالله - نويسنده:جمالی دهلوی، حامد بن فضل‌الله

تعداد صفحات : 162ص.

موضوعات مرتبط : شعر فارسی - قرن 10ق. - عارفان - هند - سرگذشت نامه

کتاب "مرآت المعانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان