مشرع الخصوص الی معانی النصوص

زبان : عربی

ناشر : دار الکتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

سایر نویسندگان : نويسنده:صدرالدین قونیوی، محمد بن اسحاق - حاشيه نويس:مزیدی، احمد فرید

تعداد صفحات : 270ص.

موضوعات مرتبط : صدر الدین قونیوی، محمد بن اسحاق، 607 - 673ق. النصوص مفتاح مفاتیح الفصوص - نقد و تفسیر - عرفان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "مشرع الخصوص الی معانی النصوص" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

عرفان 3

۸۰۵ عنوان کتاب و رساله عرفانی به همراه شرح حال بیش از ۲۲۰۰ نفر از عارفان اسلامی

متن کامل 805 عنوان کتاب و رساله عرفانی در 1258 جلد در موضوعاتی مانند: طبقات و شرح حال عارفان، اصطلاح نامه، تفسیر عرفانی، عرفان نظری، عرفان عملی، ادبیات عرفانی، عرفان ادبی، حکمت، علوم غریبه و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان