تصحیح الوجوه و النظائر

زبان : عربی

ناشر : مکتبة الثقافة الدينية

سایر نویسندگان : نويسنده:عسکری، حسن بن عبدالله - محقق:عثمان، محمد

تعداد صفحات : 532ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - مترادفها و متضادها - زبان عربی - واژه نامه‎ها

کتاب "تصحیح الوجوه و النظائر" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان