وجوه قرآن

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ

سایر نویسندگان : گردآورنده:محقق، مهدی - نويسنده:تفلیسی، حبیش بن ابراهیم

تعداد صفحات : سی و چهار، [378]ص.

موضوعات مرتبط : زبان عربی - واژه نامه‎ها - فارسی - فارسی - واژه نامه‎ها - عربی - قرآن - مسایل لغوی - قرآن - واژه نامه‎ها - فارسی - قرآن - واژه‏نامه‏ها - عربی

کتاب "وجوه قرآن" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جامع تفاسیر نور 3

دائره المعارف چند رسانه ای قرآن کریم

متن کامل 572 عنوان کتاب در 2413 جلد، شامل: متن کامل قرآن کریم؛ 452 عنوان تفسیر فارسی و عربی در 2092 جلد، از جمله مشتمل بر 4 عنوان تفسیر انگلیسی در 30 جلد و 15 فرهنگ‏ نامه معتبر قرآنى در 31 جلد و ...

تخفیف  5 %  30,000    28,500 تومان