زبدة التواریخ: اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی (صدرالدین حسینی)

زبان : فارسی

ناشر : ایل شاهسون بغدادی

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:اقبال، محمد - مترجم:روح الهی، رمضانعلی - مصحح:نورالدین‏، محمد - مقدمهنويس:بونیاتوف، ضیاء الدین - نويسنده:حسینی، علی بن ناصر

تعداد صفحات : چهار، 252ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - سلجوقیان، 429 - 590ق. - ایران - شاهان و فرمانروایان - سرگذشت نامه

کتاب "زبدة التواریخ: اخبار امراء و پادشاهان سلجوقی (صدرالدین حسینی)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست