تاریخ کامل ایران

زبان : فارسی

ناشر : افسون

سایر نویسندگان : نويسنده:ملکم، جان - به کوشش:نهاوندی، علی اکبر - مترجم:حیرت، اسمعیل بن محمد علی - مصحح:قمی‌نژاد، مهدی

تعداد صفحات : هفتاد و سه، [1002]ص.

موضوعات مرتبط : ایران - اوضاع اجتماعی - ایران - تاریخ - ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق.

کتاب "تاریخ کامل ایران" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست