مسخر البلاد: «تاریخ شیبانیان»

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:قطغان‏، محمد‌یار بن عرب - زير نظر:جلالی، نادره

تعداد صفحات : سی و پنج، 487، 22ص.

موضوعات مرتبط : شیبانی (خاندان) - شیبانیان ما ورا النهر، 907 - 1008ق.

کتاب "مسخر البلاد: «تاریخ شیبانیان»" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست