جواهر الأخبار: بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:منشی قزوینی، بوداق - مصحح:بهرام‌نژاد، محسن

تعداد صفحات : 317ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - آق قویونلو، 780 - 908ق. - ایران - تاریخ - قره قویونلو، 780 - 873ق.

کتاب "جواهر الأخبار: بخش تاریخ ایران از قراقویونلو تا سال 984 هـ.ق" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست