تاریخ احمد شاهی

زبان : فارسی

ناشر : عرفان (محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی)

سایر نویسندگان : مصحح:مولایی، محمد سرور - نويسنده:حسینی منشی، محمود بن ابراهیم

تعداد صفحات : 720ص.

موضوعات مرتبط : احمد شاه درانی، شاه افغانستان، 1135 - 1186ق. - افغانستان - تاریخ - درانیان، 1160 - 1242ق. - افغانستان - تاریخ - قرن 12 - 13ق. - افغانستان - شاهان و فرمانروایان

کتاب "تاریخ احمد شاهی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست