تاریخ برمکیان

زبان : فارسی

ناشر : بنياد موقوفات دکتر محمود افشار

سایر نویسندگان : نويسنده:سجادی‏، محمدصادق

تعداد صفحات : 488ص.

موضوعات مرتبط : برمکیان (خاندان) - برمکیان (خاندان) - داستان

کتاب "تاریخ برمکیان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست