زين الأخبار (تعریب)

زبان : عربی

ناشر : المجلس الأعلی للثقافة

سایر نویسندگان : نويسنده:گردیزی، عبدالحی بن ضحاک - تعريب:زیدان‏، عفاف السید

تعداد صفحات : 541ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - غزنویان، 351 - 582ق.

کتاب "زين الأخبار (تعریب)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست