مطلع سعدین و مجمع بحرین

زبان : فارسی

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)

سایر نویسندگان : نويسنده:عبدالرزاق سمرقندی، عبدالرزاق بن اسحاق‏ - محقق:نوایی، عبد الحسین

تعداد صفحات : 2ج. در چهار مجلد (1156، چهارده، 1057ص.)

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - تیموریان، 771 - 911ق.

کتاب "مطلع سعدین و مجمع بحرین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست