چهل سال تاریخ ایران

زبان : فارسی

ناشر : اساطير

سایر نویسندگان : گردآورنده:افشار، ایرج

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - ناصر الدین قاجار، شاه ایران، 1247 - 1313ق.

کتاب "چهل سال تاریخ ایران" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست