دستور الوزراء

زبان : فارسی

ناشر : اقبال

سایر نویسندگان : نويسنده:خواند میر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین - مصحح:نفیسی، سعید

تعداد صفحات : ط،514ص.

موضوعات مرتبط : نثر فارسی - قرن 10ق. - وزیران - ایران - وزیران - کشورهای اسلامی

کتاب "دستور الوزراء" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست