تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه

زبان : فارسی

ناشر : اقبال

سایر نویسندگان : مقدمهنويس:نفیسی، سعید - نويسنده:نامی اصفهانی، محمد صادق

تعداد صفحات : 430ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - زندیان، 1163 - 1209ق. - سال شمار

کتاب "تاریخ گیتی گشا در تاریخ زندیه" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست