تاریخ الوزراء

زبان : فارسی

ناشر : وزارت فرهنگ و آموزش عالی، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی (پژوهشگاه)

سایر نویسندگان : به کوشش:دانش‌پژوه، محمدتقی - نويسنده:ابو الرجا قمی‌، نجم‌ الدین

تعداد صفحات : [پنجاه و پنج]، 439ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - سلجوقیان، 429 - 590ق. - نثر فارسی - قرن 6ق. - وزیران - ایران

کتاب "تاریخ الوزراء" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست