مرآة البلدان

زبان : فارسی

ناشر : دانشگاه تهران

سایر نویسندگان : نويسنده:اعتماد السلطنه، محمد حسن بن علی - محقق:نوایی، عبد الحسین - محقق:محدث، هاشم

تعداد صفحات :

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - ایران - جغرافیا - قراردادها - ایران

کتاب "مرآة البلدان" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان