الإکلیل من أخبار الیمن و أنساب حمیر (صنعاء)

زبان : عربی

ناشر : وزارة الثقافة و السیاحة

سایر نویسندگان : نويسنده:ابن حائک، حسن بن احمد - محقق:اکوع حوالی، محمد

تعداد صفحات : ج.

موضوعات مرتبط : اعراب - نسب نامه - نسب شناسی - یمن - سرگذشت نامه

کتاب "الإکلیل من أخبار الیمن و أنساب حمیر (صنعاء)" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

جغرافیای جهان اسلام 2

مجموعه ای از منابع کهن و جدید جغرافیای جهان اسلام

متن 414 عنوان کتاب فارسی و عربی در 826 جلد، طیّ موضوعاتی مانند: تاریخ عمومی، جغرافیای شهرها، جغرافیای عمومی، جغرافیای ایران، جغرافیای تاریخی، جغرافیای قصص قرآن، جغرافیای کشورها، سفرنامه، شرح حال، مزارات، مسالک، معجم جغرافیایی و ...

تخفیف  5 %  15,000    14,250 تومان