أخلاق الوزیرین

زبان : عربی

ناشر : دار صادر

سایر نویسندگان : نويسنده:ابو حیان توحیدی، علی بن محمد - محقق:طنجی، محمد بن تاو یت

تعداد صفحات : ف، [666]ص.

موضوعات مرتبط : ابن عمید، ابو الفضل محمد بن حسین، 298؟ - 360ق. نقد و تفسیر - صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، 326 - 385ق. - نقد و تفسیر - وزیران - ایران

کتاب "أخلاق الوزیرین" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان