جمهرة النسب لإبن الکلبي

زبان : عربی

ناشر : دار الیقظة العربیة

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:زکار، سهیل - نويسنده:ابن کلبی، هشام بن محمد - راوی :ابن حبیب، محمد بن حبیب - گردآورنده:جادر، محمد ادیب - محقق:عظم، محمود فردوس - مصحح:فاخوری، محمود

تعداد صفحات : 3ج.

موضوعات مرتبط : اعراب - نسب نامه - عربستان - نسب نامه