أنیس الناس

زبان : فارسی

ناشر : شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

سایر نویسندگان : مصحح:افشار، ایرج - نويسنده:شجاع

تعداد صفحات : شانزده، 424ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق - متون قدیمی تا قرن 14 - ایران - آداب و رسوم - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 9ق.

کتاب "أنیس الناس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان