تحسین و تقبیح ثعالبی

زبان : فارسی

ناشر : مرکز پژوهشی ميراث مکتوب

سایر نویسندگان : نويسنده:ثعالبی، عبدالملک بن محمد - مترجم:ساوی، محمد بن ابی بكر - مصحح:زغول، عارف احمد

تعداد صفحات : هفتاد و شش، 474، 14 ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - خیر و شر - متون قدیمی تا قرن ۱۴ - نثر فارسی - قرن 7ق.

کتاب "تحسین و تقبیح ثعالبی " در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان