دستور الوزارة

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:اصفهانی، محمود بن محمد - مصحح:انزابی نژاد، رضا

تعداد صفحات : 261 ص.

موضوعات مرتبط : اندرز نامه‎ها - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 6ق. - وزیران - کشورهای اسلامی - کشور داری - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "دستور الوزارة" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان