نگارستان عجائب و غرائب

زبان : فارسی

ناشر : کتابفروشی ادبیه ناصرخسرو

سایر نویسندگان : مقدمه نويس:محیط طباطبایی، محمد - اهتمام:پیشاوری

تعداد صفحات : 266 ص.

موضوعات مرتبط : شگفتیهای جهان - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "نگارستان عجائب و غرائب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان