امثال و حکم

زبان : فارسی

ناشر : امير کبير

سایر نویسندگان : نويسنده:دهخدا، علی‌اکبر

تعداد صفحات : 4ج.

موضوعات مرتبط : ضرب المثل‏های ایرانی - ضرب المثل‏های فارسی

کتاب "امثال و حکم" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان