زینت المجالس

زبان : فارسی

ناشر : کتابخانه سنايی

سایر نویسندگان : نويسنده:مجدی، محمد بن ابیطالب

تعداد صفحات : 995ص.

موضوعات مرتبط : اخلاق اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - اسلام - تاریخ - متون قدیمی تا قرن 14 - ایران - تاریخ - پس از اسلام - ایران - تاریخ - قرن 1 - 10ق. - مسایل متفرقه

کتاب "زینت المجالس" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان