مجموع کتب و رسائل الإمام القاسم العیانی

زبان : عربی

ناشر : مکتبة التراث الإسلامي

سایر نویسندگان : نويسنده:منصوربالله العیانی، قاسم بن علی - محقق:جدبان، عبد الکریم احمد

تعداد صفحات : 445 ص.

موضوعات مرتبط : زیدیه - عقاید - کلام زیدیه

کتاب "مجموع کتب و رسائل الإمام القاسم العیانی" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان