التوسل إلی الترسل

زبان : فارسی

ناشر : اساطير

سایر نویسندگان : نويسنده:بهاء الدین بغدادی، محمد بن موید - مصحح:بهمنیار، احمد

تعداد صفحات : کج، 389ص.

موضوعات مرتبط : نامه نگاری فارسی - متون قدیمی تا قرن 14 - نثر فارسی - قرن 6ق.

کتاب "التوسل إلی الترسل" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تراث 2

جامع منابع فرهنگ و ادب

متن کامل ۲۸۳ عنوان کتاب فارسی و عربی در ۵۲۹ جلد، در زمینه: آداب، فرهنگ، علوم و تاریخ اجتماعی مسلمانان، دسته بندی کتاب ها در موضوعاتی همچون: دبیری، کتابت، امثال، امالی، حکایات و سیاست نامه و ...

تخفیف  5 %  10,000    9,500 تومان