تذکرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب

زبان : عربی

ناشر : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

سایر نویسندگان : نويسنده:انطاکی، داود بن عمر

تعداد صفحات : 720ص.

موضوعات مرتبط : پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 - پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14 - دارو شناسی - متون قدیمی تا قرن 14

کتاب "تذکرة أولي الألباب الجامع للعجب العجاب" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

کتابخانه جامع طب 1.5

906 عنوان کتاب و رساله طبی سنتی - اسلامی

متن کامل 906 عنوان کتاب و رساله طبّی در 1200 جزء، به زبان: فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، شامل موضوعاتی مانند: طبّ قرآنی، طبّ روایی، احکام پزشکی و ...

100,000 تومان