تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز

زبان : فارسی

ناشر : پويش

سایر نویسندگان : نويسنده:داندامایف‌، محمد - نويسنده:ایوانوف، میخائیل سرگی یویچ - مترجم:کشاورزی، کیخسرو - نويسنده:گرانتوفسکی‌، ادوین‌ آرویدوویچ - نويسنده:پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ - نويسنده:ک‍اش‍ل‍ن‍ک‍و، گ‍ن‍ادی‌ آن‍دری‌ی‍وی‍چ‌ - نويسنده:بلوی، ل. ک.

تعداد صفحات : 654ص.

موضوعات مرتبط : ایران - تاریخ

کتاب "تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز" در نرم‌افزار کتابخانه ای زیر وجود دارد:

تاریخ ایران اسلامی

متن ۴۷۲ جلد کتاب در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي

متن كامل ۲۷۶ عنوان كتاب در ۴۷۲ جلد در زمينه تاريخ ايران دوره اسلامي، شامل: تاريخ عمومی، تاريخ محلي ايران، تاريخ دولت‌ها و سلسله‌هاي ايران، سفرنامه‌ها، منابع پژوهشي جديد، دسترسي به بیش از ۱۴۰ هزار باب و عنوان و ...

موجود نیست